• Wydruk z abstraktami : bez abstraktow
 • 1995 (5)
 • Waldemar Wójcik, Sławomir Przyłucki, Andrzej Kotyra, Optyczny analizator spalin, W: A jednak chemia : Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 25-28 września 1995, Lublin, Politechnika Lubelska, 1995, S-16 K-9
 • Waldemar Wójcik, Optyczny układ do monitorowania płomienia, W: I Seminarium Naukowe Polskiego Instytutu Spalania, 2-3 czerwca 1995, Warszawa, 1995
 • W. Wójcik, S. Przyłucki, A. Kotyra, R. Mozgawa, J. Wójcik, B. Janoszczyk, M. Piwoni, Spektralna metoda pomiaru składu spalin, W: Światłowody i ich zastosowanie : V Konferencja, 1995, Białowieża, 1995, s. 221-227
 • W. Wójcik, A. Kotyra, S. Przyłucki, T. Biegański, R. Mozgawa, J. Wójcik, B. Janoszczyk, K. Poturaj, Systemy monitorowania płomienia, W: Światłowody i ich zastosowanie : V Konferencja, 1995, Białowieża, 1995, s. 241-245
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Sławomir Przyłucki, Światłowodowy układ monitorowania płomienia, W: A jednak chemia : Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 25-28 września 1995, Lublin, Politechnika Lubelska, 1995, M-3 P-15
 • 1996 (13)
 • W. Wójcik, S. Cąkała, A. Kotyra, A. Smolarz, Analiza pracy elektrooptycznego czujnika z efektem Pockelsa, W: Technologia i zastosowanie światłowodów : IV Konferencja Naukowa. T. 2, 17-19 października 1996, Krasnobród, 1996, Politechnika Lubelska, 1996, s. 137-146
 • Sławomir Przyłucki, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Analiza widm spektralnych zanieczyszczeń gazowych za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne IV Konferencja Naukowa COE'96. Materiały Konferencyjne. T. 1, 13-16 maja, 1996, Szczyrk, 1996, s. 375-378
 • W. Wójcik, A. Kotyra, S. Przyłucki, A. Smolarz, J. T. Szymczak, Evanescent field absorption sensor, W: Optoelectronic and electronic sensors II : Proceedings SPIE - The International Society for Optical Engineering/ed. Zdzisław Jankiewicz, 13-16 May 1996, Szczyrk, Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1996, s. 132-136
 • Waldemar Wójcik, Kształcenie w zakresie techniki światłowodowej w Politechnice Lubelskiej, W: Technologia i zastosowanie światłowodów : IV Konferencja Naukowa. T. 2, 17-19 października 1996, Krasnobród, Lublin, Politechnika Lubelska, 1996, s. 211-213
 • Włodzimierz J. Krolopp, Janusz Miskowicz, Waldemar Wójcik, Mathematical models of basic elements in an electro-optical system designed for sparkless feeding of small-power receivers with electrical energy, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka, 1996, z. 89, s. 95-124
 • Sławomir W. Przyłucki, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Neural network based optical measurment system for real-time estimation of gas pollutants concentration, W: Proceedings of the TIEES - 96 : First Trabzon International Energy and Environment Symposium, July 29-31, 1996, Trabzon, Turkey, Trabzon, Karadeniz Technical University, 1996, s. 549-554
 • W. Wójcik, A. Kotyra, P. Kuryło, S. Przyłucki, A. Smolarz, Optoelectronic muliplexer, W: Radioelektronika'96 : 6th National Scientific Conference with International Participation : Conference Proceedings, April 23-24, 1996, Brno, Brno, Technical University Brno, 1996, s. 212-215
 • W. Wójcik, P. Niewczas, A. Kotyra, A. Smolarz, Pomiary prądu elektrycznego z użyciem elementów optoelektronicznych, W: Technologia i zastosowanie światłowodów : IV Konferencja Naukowa. T. 2, 17-19 października 1996, Krasnobród, 1996, Politechnika Lubelska, 1996, s. 153-162
 • W. Wójcik, T. Biegański, A. Kotyra, A. Smolarz, Prognozowanie zmian migotania płomienia w palniku węglowym, W: Technologia i zastosowanie światłowodów : IV Konferencja Naukowa. T. 2, 17-19 października 1996, Krasnobród, 1996, Politechnika Lubelska, 1996, s. 125-136
 • Sławomir W. Przyłucki, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, System for control of industrial pollutants emission based on artificial neural network, W: Methods and models in automation and robotics : Proceedings of the Third International Symposium MMAR'96, 10-13 September 1996, Międzyzdroje, 1996, s. 1189-1194
 • W. Wójcik, A. Kotyra, S. Przyłucki, A. Smolarz, Światłowodowy układ do monitorowania płomienia, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne IV Konferencja Naukowa COE'96. Materiały Konferencyjne. T. 2, 13-16 maja, 1996, Szczyrk, 1996, s. 73-76
 • Waldemar Wójcik, Wielokanałowy światłowodowy układ monitorowania płomienia w kotłach energetycznych, W: Technologia i zastosowanie światłowodów : IV Konferencja Naukowa. T. 2, 17-19 października 1996, Krasnobród, 1996, Politechnika Lubelska, 1996, s. 113-123
 • W. Wójcik, A. Kotyra, A. Smolarz, Wpływ sprzęgania się modów na straty mocy w światłowodach, W: Technologia i zastosowanie światłowodów : IV Konferencja Naukowa. T. 2, 17-19 października 1996, Krasnobród, 1996, Politechnika Lubelska, 1996, s. 147-152
 • 1997 (20)
 • red. Waldemar Wójcik, Światłowody - analiza i zastosowania, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, 75 s.
 • Z. Lach, Analiza dyspersji w światłowodach , W: Światłowody - analiza i zastosowania, red. Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, s. 30-37
 • W. Wójcik, A. Kotyra, S. W. Przyłucki, Analiza modowa toru światłowodowego, W: Światłowody - analiza i zastosowania, red. Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, s. 38-41
 • W. Wójcik, S. W. Przyłucki, Analiza rozproszenia Rayleigha w światłowodach wielomodowych, W: Światłowody - analiza i zastosowania, red. Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, s. 17-22
 • Cz. Dacka, W. Wójcik, Analiza stabilności układów automatycznej regulacji zawierających łącza światłowodowe, W: Światłowody - analiza i zastosowania, red. Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, s. 64-75
 • W. Wójcik, S. W. Przyłucki, Analiza zjawisk absorpcji w światłowodach wielomodowych, W: Światłowody - analiza i zastosowania, red. Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, s. 8-16
 • W. Wójcik, S. W. Przyłucki, A. Kotyra, Analiza zjawiska tłumienia modowego DMA w światłowodach wielomodowych, W: Światłowody - analiza i zastosowania, red. Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, s. 23-29
 • W. Wójcik, S. Cąkała, A. Kotyra, A. Smolarz, Analysis of the operation of an electrooptical Pockels effect sensor, W: Technology and Applications of Light Guides. Proceedings of SPIE / red. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, 17-19 October 1996, Krasnobród, Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1997, s. 110-121
 • W. Wójcik, T. Biegański, A. Kotyra, A. Smolarz, Application of algorithms of forecasting in the optical fibre coal dust burner monitoring system, W: Technology and Applications of Light Guides. Proceedings of SPIE / red. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, 17-19 October 1996, Krasnobród, Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1997, s. 100-109
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Cezar Wojciechowski, Application of the stochastic prediction algorithms in the flame monitoring system, W: Unconventional electromechanical and electrical systems : Proceedings of the 3rd International Scientific and Technical Conference, 19-21 September 1997, Alushta, The Crimea, Ukraine, Szczecin, Politechnika Szczecińska, 1997, s. 1085-1090
 • W. Wójcik, A. Kotyra, S. W. Przyłucki, A. Smolarz, Czujniki zaniku płomienia, W: Światłowody - analiza i zastosowania, red. Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, s. 42-46
 • W. Wójcik, Optical fibre system for flame monitoring in energetic boilers, W: Technology and Applications of Light Guides. Proceedings of SPIE / red. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, 17-19 October 1996, Krasnobród, Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1997, s. 74-82
 • W. Wójcik, A. Smolarz, Report on TAL'96 conference, Chapter Bulletin, 1997, no 32, s. 15-20
 • W. Krolopp, W. Wójcik, T. Zieliński, A. Kotyra, A. Smolarz, C. Wojciechowski, Światłowodowy system diagnostyki stanu technicznego maszyny papierniczej, W: Diagnostyka procesów przemysłowych : II Konferencja Naukowo-Techniczna, 8-11 września 1997, Łagów k. Zielonej Góry, Zielona Góra, Politechnika Zielonogórska, 1997, s. 397-400
 • Waldemar Wójcik, Światłowodowy układ do diagnostyki procesu spalania, W: Diagnostyka procesów przemysłowych : II Konferencja Naukowo-Techniczna, 8-11 września 1997, Łagów k. Zielonej Góry, Zielona Góra, Politechnika Zielonogórska, 1997, s. 401-406
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, Andrzej Kotyra, The fibre optic technology teaching in the Electrical Department of the Technical University of Lublin, W: Humanites and arts in a balanced engineering education : SEFI Annual Conference, September 8-10, 1997, Kraków, Kraków, Politechnika Krakowska, 1997, s. 262-264
 • W. Wójcik, A. Smolarz, A. Kotyra, The fibre optic technology teaching in the Electrical Department of the Technical University of Lublin, W: Innovations and quality in education for electrical and information engineering : Eighth Annual Conference EAEEIE, 4 June - 6 June 1997, Edinburgh - Scotland, 1997, s. D2.11 - D2.15
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, The optical fibre system for flame visualisation in industrial energetic boilers, W: III Konferencja Naukowo-Techniczna MECHATRONIKA'97. T. 2, 22 listopada 1997, Warszawa, Warszawa, Politechnika Warszawska, 1997, s. 899-902
 • W. Wójcik, The utilisation of flame flicker in the fibre-optic system for combustion quality evaluation in industrial energetic boilers, W: EUROSENSORS XI : Proceedings of the 11th European Conference on Solid State Transducers, September 21-24, 1997, Warszawa, Warszawa, Politechnika Warszawska, 1997, s. 997-1000
 • J. K. Zientkiewicz, Zastosowanie kodowania spektralnego w projektowaniu czujników światłowodowych, W: Światłowody - analiza i zastosowania, red. Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, s. 57-63
 • 1998 (12)
 • red. Waldemar Wójcik, Diagnostyka jakości spalania w energetyce`98: Konferencja Naukowo-Techniczna , Lublin, Wydawnictwo Instytutu Zastosowań Techniki, 1998, 361 s.
 • W. Wójcik, A. Smolarz, A. Kotyra, Algorytm wizualizacji pomiarów w warunkach przemysłowych, W: Światłowody i ich zastosowanie: V Konferencja, 22-24. 01. 1998 r., Białowieża, Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1998, s. 289-297
 • W. Wójcik, Analiza światłowodowego układu monitorowania płomienia, W: Światłowody i ich zastosowanie: V Konferencja, 22-24. 01. 1998 r., Białowieża, Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1998, s. 281-287
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Interface do przemysłowego systemu kontrolno-pomiarowego, W: Diagnostyka jakości spalania w energetyce`98: Konferencja Naukowo-Techniczna , 25-27 marca 1998 r., Ustroń-Zawodzie, Lublin, Wydawnictwo Instytutu Zastosowań Techniki, 1998, s. 348-351
 • Waldemar Wójcik, Metody analizy danych emisji z palników, W: Diagnostyka jakości spalania w energetyce`98: Konferencja Naukowo-Techniczna , 25-27 marca 1998 r., Ustroń-Zawodzie, Lublin, Wydawnictwo Instytutu Zastosowań Techniki, 1998, s. 321-331
 • Waldemar Wójcik, Optical fibre sensors for fuel-oil in industrial low-emission coal-dust burner, W: Microelectronics Technologies and Microsystems: 2-nd International Symposium: Proceedings, June 15-17, 1998, Lviv, Lviv, State University 'Lviv Polytechnic', 1998, s. 109-114
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, Andrzej Kotyra, Optical fibre system for flame monitoring in power boilers, W: Microelectronics Technologies and Microsystems: 2-nd International Symposium: Proceedings, June 15-17, 1998, Lviv, Lviv, State University 'Lviv Polytechnic', 1998, s. 102-108
 • Waldemar Wójcik, Pomiary pulsacji płomienia w przemysłowych kotłach energetycznych, Elektronizacja, 1998, 11, s. 24-26
 • Waldemar Wójcik, Pomiary pulsacji płomienia w warunkach przemysłowych, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne: V Konferencja Naukowa: Materiały konferencyjne, 10-13 maja 1998, Jurata, Gdańsk, Politechnika Gdańska, 1998, s. 337-340
 • W. Wójcik, A. Kotyra, A. Smolarz, Sprzęganie objętościowych źródeł światła ze światłowodami, W: Światłowody i ich zastosowanie: V Konferencja, 22-24. 01. 1998 r., Białowieża, Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1998, s. 309-319
 • Waldemar Wójcik, Światłowody w zastosowaniu do kontroli pracy palnika pyłowego, W: Diagnostyka jakości spalania w energetyce`98: Konferencja Naukowo-Techniczna , 25-27 marca 1998 r., Ustroń-Zawodzie, Lublin, Wydawnictwo Instytutu Zastosowań Techniki, 1998, s. 333-348
 • Waldemar Wójcik, The analysis of flame light source to optical fibre coupling system, W: Microelectronics Technologies and Microsystems: 2-nd International Symposium: Proceedings, June 15-17, 1998, Lviv, Lviv, State University 'Lviv Polytechnic', 1998, s. 115-127
 • 1999 (8)
 • red.Z. Gotra, P. Goljaka;Vujcik V.; Goljaka P.; Kalita V. Lopatin`skij I. Nevmeržic`ka O., Analogova mikroschemotechnika vimirjuvaľnych ta sensornich pristroiv, źviv, Vidavnictvo Deržavnogo Universitetu 'źvivs`ka Politechnika', 1999, 363 s.
 • Waldemar Wójcik, Application of PCS fibres to multiple zone flame measurement in industrial power burners, Optica Applicata, 1999, vol. 29, 1-2, s. 201-212
 • Waldemar Wójcik, Flame flicker measurement in industrial conditions, Proceedings of SPIE, 1999, vol. 3730, s. 158-166
 • Waldemar Wójcik, Konferencje naukowe, W: , Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej, 1999, s. 13
 • Waldemar Wójcik, Laboratorium techniki światłowodowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej, W: Światłowody i ich zastosowania: VII Konferencja, 14-16 października 1999, Krasnobród, Lublin, IZT Instytut Zastosowań Techniki, 1999, s. 597-598
 • W. Wójcik, A. Smolarz, A. Kotyra, C. Wojciechowski, Optymalizacja sondy światłowodowej do pomiarów parametrów płomienia, W: Światłowody i ich zastosowania: VII Konferencja, 14-16 października 1999, Krasnobród, Lublin, IZT Instytut Zastosowań Techniki, 1999, s. 402-408
 • W. Wójcik, A. Kotyra, A. Smolarz, C. Wojciechowski, Światłowodowy układ nadzoru palników olejowych w kotłach energetycznych, W: Światłowody i ich zastosowania: VII Konferencja, 14-16 października 1999, Krasnobród, Lublin, IZT Instytut Zastosowań Techniki, 1999, s. 397-401
 • W. Wójcik, A. Kotyra, A. Smolarz, C. Wojciechowski, Wykorzystanie transformaty falkowej do analizy pomiarów w światłowodowym układzie monitorowania płomienia, W: Światłowody i ich zastosowania: VII Konferencja, 14-16 października 1999, Krasnobród, Lublin, IZT Instytut Zastosowań Techniki, 1999, s. 438-445
 • 2000 (20)
 • red. Zenon Gotra;R. Goliaka; O. Gotra; W. Kalita; I. Łopatyński; W. Wójcik, Analogowe układy mikroelektroniczne do zastosowań w urządzeniach pomiarowych i czujnikach, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2000, 419 s.
 • red. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Lightguides and their Applications : 14-16 october 1999, Krasnobród, Poland : Proceedings of SPIE, Bellingham, Washington, SPIE, 2000, 243 s.
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, Andrzej Kotyra, Application of finite elements method for optimisation of optical fibre probe designed to operate in harsh conditions, Visnik Deržavnogo Universitetu 'L`vivs`ka Politechnika', 2000, 393, s. 96-103
 • W.Wójcik, A. Kotyra, A. Smolarz, C. Wojciechowski, Application of wavelet transform for for analysis of mesurement in fibre-optic flame monitoring system , Proceedings of SPIE, 2000, vol. 4239, s. 94-99
 • W. Wójcik, A. Kotyra, A. Smolarz, P. Komada, Application of wavelet transform in defection of burned fuels in energetic boilers , W: PHOTONICS-ODS 2000 ; International Conference on Optoelectronic Information Technologies : Abstracs, 2-5 october, 2000, Vinnicja, UNIVERSUM, 2000, s. 182
 • A. Smolarz, W.Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, C. Wojciechowski, Fibreoptic system for monitoring of fuel-oil burners in power boilers, Proceedings of SPIE, 2000, vol. 4239, s. 127-130
 • Oleksandra Gontra, Voľdemar Vujcik , Cezar Vojcechovs`kij, Andžej Kotira, Pavel Komada, Andžej Smolaž, Bogdan Stadnik, Odnosmugovij bagatokanaľnij svitlovodnij zond dlja vimirjuvannja temperaturi polum`ja, Vimirovaľna Technika ta Metrologija, 2000, 57, s. 51-55
 • A. Smolarz, W. Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, C. Wojciechowski, Optical fibre doubleband pyrometer, W: PHOTONICS-ODS 2000 ; International Conference on Optoelectronic Information Technologies : Abstracs, 2-5 october, 2000, Vinnicja, UNIVERSUM, 2000, s. 181
 • W. Wójcik, A. Kotyra, A. Smolarz, P. Komada, Optical fibre system for combustion quality analysis in power boilers , W: PHOTONICS-ODS 2000 ; International Conference on Optoelectronic Information Technologies : Abstracs, 2-5 october, 2000, Vinnicja, UNIVERSUM, 2000, s. 181
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Optimisation of optical fibre probe for flame monitoring by application of finite elements method, Proceedings of SPIE, 2000, vol. 4239, s. 131-137
 • Vujcik V. , Gontra Z. , Kotira A. , Smolaž A., Optoelektronnij peremikač dlja komp`juternoď techniki, Visnik Deržavnogo Universitetu 'L`vivs`ka Politechnika', 2000, 398, s. 109-115
 • Andrzej Smolarz, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Cezar Wociechowski, Pirometr światłowodowy, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000 : Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach : Seria : Konferencje nr 2, 13-16 czerwca 2000, Gliwice, Katowice, Polska Akademia Nauk : Oddział w Katowicach, 2000, s. 370-376
 • Voľdemar Vujcik , Zenon Gotra, Andžej Smolaž, Andžej Kotira, Pavel Komada, Pozroblennja svitlovodnich sensoriv dlja kontroľju visokotemperaturnich procesiv, Vimirovaľna Technika ta Metrologija, 2000, 57, s. 87-89
 • Wójcik Waldemar, Smolarz Andrzej, Zieliński Włodzimierz, Kotyra Andrzej, Sposób wykrywania odrywania się płomienia od wieńca niskoemisyjnego palnika wirowego i czujnik do tego sposobu, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2000, Vol. 694
 • Czesław Dacka, Zenon Gontra, Waldemar Wójcik, Stability of the two-channel distributed-parameters with the loss control system, Visnik Deržavnogo Universitetu 'L`vivs`ka Politechnika', 2000, 393, s. 109-118
 • Vujcik V. , Gontra Z., Svitlovodi dlja kontroju roboti pilovogo paľnika, Visnik Deržavnogo Universitetu 'L`vivs`ka Politechnika', 2000, 404, s. 39-51
 • Wójcik Waldemar, Gontra Zenon, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Światłowodowy czujnik zaniku płomienia w pojedynczym palniku, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2000, Vol. 704, s. 59-60, 26
 • Wójcik Waldemar, Gontra Zenon, Smolarz Andrzej, Kotyra Andrzej, Układ pomiarowy do monitorowania pracy palników naściennych, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2000, Vol. 699, s. 43, 21
 • V. Vujcik , A. Kotira, A. Smolaž, Z. Gontra, Volokonno-optična sistema dlja spektraľnogo analizu puľsaciď polum`ja pid čas zapusku nagrivnogo kotla, Vimirovaľna ta Občisljuvaľna Technika v Technologičnich Procesach, 2000, 2, s. 47-49
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Paweł Komada, Cezar Wociechowski, Zatosowanie transformaty falkowej do wykrywania niestabilności płomienia, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000 : Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach : Seria : Konferencje nr 2, 13-16 czerwca 2000, Gliwice, Katowice, Polska Akademia Nauk : Oddział w Katowicach, 2000, s. 259-263
 • 2001 (8)
 • W. Wójcik; Z. Hotra; O. Hotra; P. Komada; A. Kotyra; B. Smolarz; B. Stadnyk, Mikro i optoelektroniczne czujniki w pomiarach procesów cieplnych, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2001, 420 s.
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Paweł Komada, Application of wavelet transform in detection of burned fuels in power boiler, Proceedings of SPIE, 2001, vol. 4525, s. 523-528
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Paweł Komada, Cezar Wojciechowski, Application of wavelet transform in detection of flame instabilities, Proceedings of SPIE, 2001, vol. 4516, s. 277-280
 • W. Wójcik, Z. Gotra, A. Kotyra, Application of wavelet transformation in analysis of signals obtained from optoelectronic device, Ukrainian Journal of Physical Optics, 2001, vol. 2, s. 40-45
 • W. Wójcik, Z. Gotra, W. Surtel, A. Smolarz, A. Kotyra, P. Komada, Diagnostics of combustion processes using optoelectronic systems. Optiko-elektronni informacijno-energeticzni technologii (Optoelectronic Information-Power Technologies), Miżnarodnij Naukowo-Technicznij Żurnal, 2001, No 1, s. 260-269
 • Andrzej Smolarz, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Cezar Wojciechowski, Optical fiber doubleband pyrometer, Proceedings of SPIE, 2001, vol. 4525, s. 510-516
 • Waldemar Wójcik, Wojciech Surtel, Andrzej Smolarz, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Optical fiber for combustion quality analysis in power boilers, Proceedings of SPIE, 2001, vol. 4525, s. 517-522
 • W. Wójcik, Z. Gotra, M. Duk, A. Kotyra, S. W. Przyłucki, A. Smolarz, Optical measurement system for real-time estimation of gas pollutants concentration based on artificial neural network, Ukrainian Journal of Physical Optics, 2001, vol. 2, s. 46-52
 • 2002 (18)
 • Wójcik W., Golec T., Przyłucki S., Duk M., Kotyra A., Application of wavelet transform in compression of signals obtained from flame monitoring system, W: Optoelectronics Information Technologies , Vinnicija, UNIVERSUM, 2002, s. 12
 • Przyłucki S., Wójcik W., Golec T., Płachecki K., Classification of data in optical monitoring systems based on the selforganizing artifical neural network, W: Optoelectronics Information Technologies , Vinnicija, UNIVERSUM, 2002, s. 34
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Tomasz Golec, Marian Duk, Compression of signals obtained from the fibre-optic flame monitoring system, Visnik Nacionaľnogo Universitetu, 2002, s. 94-99
 • W. Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Detection of combustion instabilities using the wavelet transform in industrial conditions, Proceedings of SPIE, 2002, vol. 4887, s. 72-76
 • Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Paweł Komada, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Sławomir Przyłucki, Koncepcja neuronowego regulatora pracy palnika pyłowego, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne : COE 2002 : VII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Tom 2, Rzeszów, Rzeszów, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2002, s. 363-368
 • W. Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Metody analizy sygnałów w światłowodowym systemie monitorowania płomienia, W: Światłowody i ich zastosowanie : VIII Konferencja, Białowieża, Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002, s. 451-464
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Sławomir Przyłucki, Andrzej Smolarz, Tomasz Golec, Metody doboru falek do efektywnej analizy i archiwizacji sygnałów systemu monitorowania płomienia, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne : COE 2002 : VII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Tom 2, Rzeszów, Rzeszów, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2002, s. 287-292
 • Waldemar Wójcik, Zenon Hotra, Tomasz Golec, Paweł Komada, Andrzej Kotyra, Neural network controller for individual pulverised coal burner, Visnik Nacionaľnogo Universitetu "źvivs’ka Politechnika" : vol. 458 : Elementi teoriú ta priladi tverdotiloú elektroniki, 2002, s. 44-51
 • Wójcik W., Golec T., Komada P., Przyłucki S., Smolarz A., Neural network controller for pulverised coal burner, W: Optoelectronics Information Technologies , Vinnicija, UNIVERSUM, 2002, s. 82
 • Sławomir Przyłucki, Waldemar Wójcik, Konrad Płachecki, Tomasz Golec, Nowy algorytm klasyfikacji sygnałów pomiarowych za pomocą samoorganizującej się sztucznej sieci neuronowej, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne : COE 2002 : VII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Tom 1 , Rzeszów, Rzeszów, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2002, s. 423-428
 • W. Wójcik, I. Manak, S. Przyłucki, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Optoelektroniczny analizator do pomiaru koncentracji gazów w warstwie przyściennej kotłów energetycznych, W: Światłowody i ich zastosowanie : VIII Konferencja, Białowieżą, Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002, s. 459-462
 • Przyłucki S., Wójcik W., Golec T., Kotyra A., Duk M., Preprocessing algorithm based on the wavelet transform for data analysis in monitoring system, W: Optoelectronics Information Technologies , Vinnicija, UNIVERSUM, 2002, s. 14
 • Płachecki K., Wójcik W., Przyłucki S., Golec T.,, Propose to use FPGA in solve the routing problem in optical computers network, W: Optoelectronics Information Technologies , Vinnicija, UNIVERSUM, 2002, s. 35
 • W. Wójcik, I. Manak, A. Kotyra, P. Komada, A. Smolarz, T. Golec, M. Kalita, Selection of wavelengths for optoelectronic CO and O2 concentration analyser, Visnik Nacionaľnogo Universitetu, 2002, s. 71-76
 • Konrad Płachecki, Sławomir Przyłucki, Jacek Wójcik, Systemy klastrowe - tanie superkomputery, W: Informatyka Stosowana : Numer S2/02 : LAFI 2002 : VI Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, Lublin, Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej, 2002, s. 251-258
 • W. Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Światłowodowy układ do wykrywania rodzaju spalanego paliwa w przemysłowych kotłach energetycznych, W: Światłowody i ich zastosowanie : VIII Konferencja, Białowieżą, Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002, s. 455-458
 • Sławomir Przyłucki, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Tomasz Golec, Wykorzystanie dyskretnego przekształcenia falkowego w procesie klasyfikacji danych pomiarowych, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne : COE 2002 : VII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Tom 1 , Rzeszów, Rzeszów, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2002, s. 429-434
 • Waldemar Wójcik, Iwan Manak, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Andrzej Smolarz, Tomasz Golec, Sławomir Cięszczyk, Wykorzystanie spektroskopii absorpcyjnej w optoelektronicznym analizatorze koncentracji tlenu i tlenku węgla, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne : COE 2002 : VII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Tom 1 , Rzeszów, Rzeszów, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2002, s. 341-346
 • 2003 (24)
 • Sławomir Przyłucki, Waldemar Wójcik, Konrad Płachecki, Tomasz Golec, An analysis of selforganization process for data classification in the multisensors’ systems, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5125, s. 325-332
 • Waldemar Wójcik, Ivan Manak, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Andrzej Smolarz, Tomasz Golec, Sławomir Cięszczyk, Application of absorption spectroscopy in optoelectronic analyzer of oxygen and carbon monoxide concentration, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5124, s. 252-257
 • Waldemar Wójcik, T. Golec, S. Przyłucki, M. Duk, A. Kotyra, Compression methods of flame pulsaton signals, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5125, s. 273-278
 • Waldemar Wójcik, T. Golec, P. Komada, S. Przyłucki, A. Smolarz, W. Surtel, M. Duk, Concept of application of signals from fiber-optic system for flame monitoring to control separate pulverized coal burner , Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5124, s. 291-298
 • Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Sławomir Cięszczyk, Mariusz Duk, Andrzej Kotyra, Tomasz Ławicki, Cyfrowa analiza sygnałów optycznego systemu monitorowania płomienia, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 864-871
 • Piotr Kisała, Elżbieta Pawlik, Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Czujniki odkształcenia oparte na światłowodowych siatkach Bragga, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 564-573
 • Piotr Kisała, Elżbieta Pawlik, Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Czujniki temperatury oparte na światłowodowych siatkach Bragga, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 574-581
 • Waldemar Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Fiber optic system detecting the type of burned fuel in power boilers, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5125, s. 267-272
 • Waldemar Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Fiber optic system detecting the type of burned fuel in power boilers, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5028, s. 131-135
 • Wójcik Waldemar., Kotyra A., Golec T., Duk M., Fiber-optic system derecting the kind burned fuel in power boilers, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation NEET?2003 : III International Symposium, May, 13-16 2003, Zakopane, Poland, Lublin, Lublin University of Technology, 2003, s. 234-236
 • Waldemar Wójcik, A. Kotyra, M. Duk, T. Golec, Fibre-optic system detecting the burning mazut in power boilers , Electronics and Electrical Engineering : Elektronika ir Elektrotechnika, 2003, 7(49), s. 13-17
 • Waldemar Wójcik, Ivan Manak, Paweł Komada, Tomasz Golec, Sławomir Cięszczyk, Mariusz Duk, Koncepcja oraz wstępne wyniki badań optoelektronicznego analizatora koncentracji CO w warstwie przyściennej kotłów energetycznych, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 893-898
 • Waldemar Wójcik, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej : Wydanie jubileuszowe, 2003, 1(9), s. 27
 • Waldemar Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, S. Przyłucki, A. Smolarz, T. Golec, Methods of choosing the proper wavlet for analyzing the signals of the flame monitoring system, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5124, s. 226-231
 • Sławomir Przyłucki, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Tomasz Golec, Multimensional data preprocessing for optical sensors, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5125, s. 304-310
 • Wójcik Waldemar, Manak I., Golec T., Komada P., Cięszczyk S., Optoelectronic CO concentration analyser - wavelength selection, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation NEET’2003 : III International Symposium, May, 13-16 2003, Zakopane, Poland, Lublin, Lublin University of Technology, 2003, s. 227-229
 • Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Optyczna metoda monitorowania płomienia w kotłach pyłowych, W: Problemy spalania w kotłach energetycznych : Konferencja 27-28 listopada 2003 r. Zakopane, Warszawa, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, 2003, s. 1-15
 • Waldemar Wójcik, Sławomir Cięszczyk, Tomasz Golec, Paweł Komada, Mariusz Duk, Pasywne czujniki optyczne do pomiaru stężenia gazów w procesach spalania , W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 854-863
 • Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Mariusz Kalita, Andrzej Smolarz, Regulator pracy palnika pyłowego, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 886-892
 • Wójcik Waldemar., Golec T., Komada P., Kotyra A., Smolarz A., Stabilisation of NOx emission of pulverised coal burner, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation NEET?2003 : III International Symposium, May, 13-16 2003, Zakopane, Poland, Lublin, Lublin University of Technology, 2003, s. 237-239
 • Wójcik Waldemar, Firago V. A., Kugeiko M. M., Drozd S. N., Manak I. S., Svetodiodnye i lazernye gazoanalizatory dlja povyšenija effektivnosti sžiganija topliva v teploenergetike, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation NEET’2003 : III International Symposium, May, 13-16 2003, Zakopane, Poland, Lublin, Lublin University of Technology, 2003, s. 230-233
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Mariusz Kalita, Mariusz Duk, Światłowodowy system monitorowania płomienia, Poznań, 11-12 czerwca 2003 r., W: Optoelektronika 2003 : Referaty, Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o., 2003, s. 132-134
 • Waldemar Wójcik, T. Golec, M. Kalita, Zastosowanie algorytmów genetycznych do analizy pomiarów ze światłowodowego systemu monitorowania płomienia, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 872-880
 • Waldemar Wójcik, T. Golec, A. Kotyra, S. Cięszczyk, M. Duk, P. Komada, Zastosowanie światłowodowego układu monitorowania płomienia do analizy widma emisyjnego płomienia w warunkach przemysłowych, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 881-885
 • 2004 (28)
 • Wójcik Waldemar, Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, 467 s.
 • Wójcik Waldemar, Kalita Mariusz, Smolarz Andrzej,, Adaptive controlling of power boiler, Visnik Nacěonal´nogo Uněversitetu, 2004, 510, s. 30-33
 • Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Analysis of the participation of the refraction index change under the influence of the temperature and the thermal expansion of the sensors based on Fiber Bragg Gratings, Visnik Nacěonal´nogo Uněversitetu, 2004, 512, s. 23-27
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Analyzer of CO concentration in the near wall layer of power boilers - concept and results of initial research, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 387-391
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Cięszczyk Sławomir, Duk Mariusz, Komada Paweł, Application of flame moitoring system for flame spectrum analysis in industrial conditions, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 377-380
 • Wójcik Waldemar, Kalita Mariusz, Application of Genetic Algorithms for control combustion process, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 373-376
 • Wójcik Waldemar, Charakterystyka kompozytowego czujnika wilgotności na bazie PVA i Cu, W: Czujniki optoelektroniczne COE 2004 : VIII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Wrocław, 27-30 czerwca 2004 , Wrocław, Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 161-164
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Combustion assessment of pulverised coal and secondary fuel mixtures using the optical fibre flame monitoring system , W: Modern problems of radio engineering, telecomunications and computer science TCSET’2004, Lviv-Slavsko, Ukraine : Proceedings of the International Conference, Lviv, Lviv Polytechnic National University, 2004, s. 464-467
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Komada Paweł, Kalita Mariusz, Concept of application of signals from fiber-optic system for flame monitoring to control separate pulverized coal burner, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments II : Edit. Ryszard S. Romaniuk, Wilga, Poland, 21-25 may 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 427-431
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Komada Paweł, Kalita Mariusz, Controller for pulverized coal burner, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 381-386
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Detekcja tlenku węgla z wykorzystaniem lasera przestrajalnego 1500-1600 nm, W: Czujniki optoelektroniczne COE 2004 : VIII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Wrocław, 27-30 czerwca 2004 , Wrocław, Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 169-172
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Digital controller for diesel engines, Visnik Nacěonal´nogo Uněversitetu, 2004, 512, s. 10-14
 • Wójcik Waldemar, Piotr Kisała, Estimation of the influence of accuracy of the Fiber Bragg Gratings execution on their parameters, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Systems of Optical Security : Edit. Zbigniew Jaroszewicz, Ewa Powichrowska, Mariusz Szyjer, Warsaw, Poland, 11-12 december 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 258-265
 • Wójcik Waldemar, Smolarz Andrzej, Kotyra Andrzej, Komada Paweł, Estymacja wybranych parametrów pojedynczego palnika na podstawie sygnałów optycznych, W: Czujniki optoelektroniczne COE 2004 : VIII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Wrocław, 27-30 czerwca 2004 , Wrocław, Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 173-176
 • Kisała Piotr, Wójcik Waldemar, Fiber Bragg grating sensors for temperature measurement, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 270-276
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Surtel Wojciech, Flameout symptoms detection using the fiber-optic monitoring system, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Systems of Optical Security : Edit. Zbigniew Jaroszewicz, Ewa Powichrowska, Mariusz Szyjer, Warsaw, Poland, 11-12 december 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 218-222
 • Wójcik Waldemar, Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł,, Modelowanie promieniowania płomienia przez absorbujące warstwy gazów w kotle energetycznym, W: Czujniki optoelektroniczne COE 2004 : VIII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Wrocław, 27-30 czerwca 2004 , Wrocław, Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 519-522
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Optoelectrinic CO concentration analyser - wavelength selection, Electronics and Electrical Engineering : Elektronika ir Elektrotechnika, 2004, 1(50), s. 5-8
 • Wójcik Waldemar, Smolarz Andrzej, Kotyra Andrzej, Komada Paweł, Kalita Mariusz, Optoelectrinic method estimation of chosen combustion parameters of an individual pulverised coal burner, Visnik Nacěonal´nogo Uněversitetu, 2004, 510, s. 73-77
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Komada Paweł, Kalita Mariusz, Optoelectronic controller for pulverized coal burner, W: Modern problems of radio engineering, telecomunications and computer science TCSET’2004, Lviv-Slavsko, Ukraine : Proceedings of the International Conference, Lviv, Lviv Polytechnic National University, 2004, s. 507-509
 • Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir, Optymalizacja charakterystyk widm światłowodowych siatek Bragga poprzez zastosowanie okien, W: Czujniki optoelektroniczne COE 2004 : VIII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Wrocław, 27-30 czerwca 2004 , Wrocław, Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 473-476
 • Wójcik Waldemar, Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł, Duk Mariusz, Passive optical gas concentration sensor in industrial boilers, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 367-372
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Pogre?nosti nepreryvnogo kontrolâ koncentracii CO v dymovyh gazah kotlov, W: Kvantovâ elektronika : Materialy V Me?dunarodnoj naučno-tehničeskoj konferenii : Minsk , 27-30 noâbrâ 2004 goda, Minsk, BGU, 2004, s. 161-165
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Kalita Mariusz, Smolarz Andrzej, Regulâtor pyleugol´noj gorelki energetičskih kotlov, W: , 2004, s. 65-69
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Kotyra Andrzej, Spectrometric measurements of carbon monoxide, W: Ion implantation and other applications of ions and electrons ION 2004 : V-th International Conference : Kazimierz Dolny, Poland : june 14-17, 2004 , Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2004, s. 109-112
 • Kisała Piotr, Wójcik Waldemar, Streain sensors based on fiber Bragg gratings, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 261-269
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Duk Marisz, Kalita Mariusz, Komada Paweł, Światłowodowy system monitorowania i diagnostyki płomienia , W: Optoelektronika 2004 : III Konferencja : Poznań, 14-15 czerwca 2004 : Komunikaty , Warszawa, BEL Studio, 2004, s. 115-117
 • Wójcik Waldemar, Kalita Mariusz, Smolarz Andrzej, Using the fibre optical mesurement system for controlling combustion process in power boiler, W: Photonics and Microsystems : Proceedings of 2004 International Students and Young Scientists Workshop : Wroclaw - Szklarska Poreba, june 24-27, 2004, Wrocław, Wrocław University of Technology Press, 2004, s. 71-
 • 2005 (29)
 • Waldemar Wójcik [Red.], Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii : Zrównoważone systemy energetyczne, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2005, 285 s.
 • Manak I. S., Vujcik V., Analizator PVS izučeniâ impul'snyh lazernih diodov , W: NEET’2005 : new electrical and electronic technologies and their industrial implementation : IV International Conference : Zakopane, Poland, june, 21-24, 2005, Lublin, PWZN 'PRINT-6' Sp. z . oo., 2005, s. 212-214
 • W. Wójcik, P. Komada , V. A. Firago, S. Cięszczyk, Application of correlation absorption spectroscopy in measurement of carbon monoxide concentration, W: Fězika i Tehnologiâ Tonkih Plivok : Physics and Technology of Thin Films : Materiali X Mižnarodnoi Konferencii MKFTTP-X : Materials of the X International Conference, 16-21 travnâ 2005., Ivano-Frankivs’k, Ukraina : T. 1, Ivano-Frankivs’k, Gostinec’, 2005, s. 159-163
 • Konrad Gromaszek, Waldemar Wójcik, Beet slicer set for sugar fabrication process. Steady- state optimization algorithm , W: MMAR 2006 : 12th International Conference on Medhods and Models in automation and Robotics, 28-31 august 2006, Międzyzdroje, Poland, Wydawnictwo , 2005, s. 323-326
 • W. Wójcik, A. Kotyra, T. Golec, Biomass combustion monitoring using fibre-optic probe , W: NEET’2005 : new electrical and electronic technologies and their industrial implementation : IV International Conference : Zakopane, Poland, june, 21-24, 2005, Lublin, PWZN 'PRINT-6' Sp. z . oo., 2005, s. 304-306
 • Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Andrzej Kotyra, Mariusz Duk, Combustion assessment of coal and biomass mixtures using image processing , W: Optical Security Systems: 31 August-2 September 2005, Warsaw / edit. Zbigniew Jaroszewicz, Sergei Y. Popov, Frank Wyrowski, Jacek L. Sochack, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 595408/1-6, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5954
 • W. Wyjcik, M. Kalita, A. Smolarz, Concept of genetic controller in combustion process, W: Fězika i Tehnologiâ Tonkih Plivok : Physics and Technology of Thin Films : Materiali X Mižnarodnoi Konferencii MKFTTP-X : Materials of the X International Conference, 16-21 travnâ 2005., Ivano-Frankivs’k, Ukraina : T. 2, Ivano-Frankivs’k, Gostinec’, 2005, s. 143-146
 • Mariusz Kalita, Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, Conception of genetic controller application in power boiler, W: Photonics Applications in Industry and Research IV : 30 August - 2 September 2005, Warsaw, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 716, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5948
 • W.Wójcik, M. Kalita, A. Smolarz, B. Pilek, Controlling combustion process in power boiler by genetic algoritm and neural network, W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments III : 26-30 May 2004, Wilga / edit. Ryszard S. Romaniuk, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 348-353, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5775
 • W. Wójcik, P. Komada, V. Firago, A. Kotyra, M. Duk, Defection of carbon monoxide using 1570nm ECTL, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET`2005 : IV International Conference : Zakopane, Poland, june, 21-24, 2005, Lublin, PWZN 'PRINT-6' Sp. z . oo., 2005, s. 209-211
 • Andrzej Kotyra, Waldemar Wójcik, Diagnostyka procesu spalania paliw pyłowych w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem metod optycznych, W: Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii : Zrównoważone systemy energetyczne, Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2005, s. 263-267
 • Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Andrzej Kotyra, Diagnostyka procesu spalania paliw pyłowych w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem metod optycznych, W: Zrównoważone systemy energetyczne : Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii : Konferencja Naukowa , 'WDW' Kościelisko , Warszawa, Instytut Energetyki, 2005, s. 364-370
 • Waldemar Wócik, Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Diagnostyka procesu spalania pasywnymi metodami optycznymi, Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, 9 spec., s. 314-116
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Sławomir Cięszczyk, Vladimir A. Firago, ECTL application for carbon monoxide measurements, W: Laser and Applications : 31 August 2 September 2005, Warsaw, Poland / edit. Krzysztof M. Abramski, Antonio Lapucci, Edward F. Plinski, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 595837/1-4, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5958
 • W. Wójcik, T. Golec, A. Smolarz, A. Kotyra, P. Komada, M. Kalita, Estimation of chosen combustion parameters of an individual pulverised coal burner based on optical signals, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET`2005 : IV International Conference : Zakopane, Poland, june, 21-24, 2005, Lublin, PWZN 'PRINT-6' Sp. z . oo., 2005, s. 254-257
 • W. Wójcik, T. Golec, A. Kotyra, A. Smolarz, P. Komada, M. Kalita, Estimation of chosen combustion parameters of an individual pulverized coal burner based on optical signals, W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments III : 26-30 May 2004, Wilga / edit. Ryszard S. Romaniuk, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 343-347, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5775
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Sławomir Cięszczyk , Fiber Bragg grating sensors for temperature measurement using phase retrieval, W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments III : 26-30 May 2004, Wilga / edit. Ryszard S. Romaniuk, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 227-232, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5775
 • P. Kisała, W. Wójcik, S. Cięszczyk, Interative Gauss-Newton method for the inverse problem of the Fiber Bragg Gratings, W: Fězika i Tehnologiâ Tonkih Plivok : Physics and Technology of Thin Films : Materiali X Mižnarodnoi Konferencii MKFTTP-X : Materials of the X International Conference, 16-21 travnâ 2005., Ivano-Frankivs’k, Ukraina : T. 1, Ivano-Frankivs’k, Gostinec’, 2005, s. 233-237
 • Vladimir Firago, Waldemar Wójcik, Paweł Komada , Ivan Manak, Laser control of O2 and CO concentration in the boilers gas, W: Optical Security Systems: 31 August-2 September 2005, Warsaw / edit. Zbigniew Jaroszewicz, Sergei Y. Popov, Frank Wyrowski, Jacek L. Sochack, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 59540U/1-12, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5954
 • V. Firago, V. Vujcik, P. Komada, K. Manak, Metody lazernoj spektroskopii v sredstvah kontrolâ nepreryvnogo soderžaniâ Ox i CO v dymovyh gazah kotlov, W: NEET’2005 : new electrical and electronic technologies and their industrial implementation : IV International Conference : Zakopane, Poland, june, 21-24, 2005, Lublin, PWZN 'PRINT-6' Sp. z . oo., 2005, s. 37-41
 • P. Kisała, W. Wójcik, S. Cięszczyk, Nano-measurements of physical quanties by using of the Fiber Bragg Gratings, W: Fězika i Tehnologiâ Tonkih Plivok : Physics and Technology of Thin Films : Materiali X Mižnarodnoi Konferencii MKFTTP-X : Materials of the X International Conference, 16-21 travnâ 2005., Ivano-Frankivs’k, Ukraina : T. 1, Ivano-Frankivs’k, Gostinec’, 2005, s. 99-102
 • W. Wójcik, A. Smolarz, J. Ballester, A. Kotyra, M. Kalita, A. Sanz, R. Hernández, Neural methods of interpretation of data obtained from optical sensor for flame monitoring, W: Optical Fibers : Applications : 31 August 2 September 2005, Warsaw / edit. Leszek R. Jaroszewicz, Brian Culshaw, Anna Grazia Mingnani, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 59521L/1-6, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5952
 • P. Kisała, W. Wójcik, S.Cięszczyk , Recovery of information about fiber Bragg gratings in nano-measurements of physical quanties, W: Optical Fibers : Applications : 31 August 2 September 2005, Warsaw / edit. Leszek R. Jaroszewicz, Brian Culshaw, Anna Grazia Mingnani, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 59520T/1-6, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5952
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Sławomir Cięszczyk Vladimir A. Firago, Tomasz Golec, Spectral measurements of carbon monoxide, W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments III : 26-30 May 2004, Wilga / edit. Ryszard S. Romaniuk, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 462-465, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5775
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Tomasz Golec, Strefowa diagnostyka procesu spalania, W: Kontrola, sterowanie i automatyzacja procesu spalania w kotłach energetycznych : Konferencja Naukowo-Techniczna Zakopane, 23-25 maja 2005 r., Warszawa, Instytut Energetyki, 2005, s. 167-177
 • Waldemar Wójcik, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, 3 spec., s. 3-6
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, Wykorzystanie neuronowej metody estymacji parametrów spalania do regulacji pracy palnika pyłowego, Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, 3 spec., s. 30-33
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Wykorzystanie obrazu płomienia do oceny stabilności spalania mieszanin pyłu węglowego i biomasy, Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, 3 spec., s. 34-36
 • Waldemar Wócik, Paweł Komada, Slawomir Cięszczyk, Vladimir A. Firago, Tomasz Golec, Zastosowania optycznego pomiaru stężenia tlenku węgla do szacowania szybkości korozji niskotlenowej, Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, 9 spec., s. 311-113
 • 2006 (5)
 • V. A. Figaro, I. S. Manak, V. Vujcik, Kontrol` gazovogo sostava sred metodami lazernoj diodnoj i svetodiodnoj absorbcionnnoj spektroskopii : monografiâ, Minsk, Akad. upr. pri Prezidente Resp. Belarus`, 2006, 303 s.
 • Val`demar Vujcik, Oleksandra Gotra, Větalěj Grigor`ęv, Ekspertně sistemi : navčal`nij posěbnik dlâ studentěv naprâmkěv 'Elektroněka' ta 'Komp`űterna ěnženerěâ', L`věv, Lěga-Pres, 2006, 290 s.
 • T. Bobruk, W. Wójcik, A. Smolarz, Dyspersja i jej kompensacja w światłowodach telekomunikacyjnych, W: Światłowody i ich zastosowania: X konferencja naukowa, Krasnobród, 4-7 października 2006: referaty i komunikaty. T. 2, Lublin, Wydawnictwo Drukarnia Liber Duo s. c., 2006, s. 419-429
 • Vladimir Firago, Andrey Sencov, Waldemar Wójcik, Estimation of the parameters of two-spectral optical waveguide infrared pyrometers, W: Światłowody i ich zastosowania: X konferencja naukowa, Krasnobród, 4-7 października 2006: referaty i komunikaty. T. 2, Lublin, Wydawnictwo Drukarnia Liber Duo s. c., 2006, s. 545-551
 • Waldemar Wójcik, Konrad Gromaszek, Wykorzystanie techniki data mining do prognozowania popytu , W: Informatyka w zarządzaniu logistyką, Janusz K. Grabara [Red.], Katowice, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, 2006
 • 2007 (25)
 • J. Bobało, W. Wójcik, Z. Gotra, T. Golec, W. Kalita, V. Lozbin, I. Romaniuk, Tepłowì procesi w elektronìcì, Lwów-Ukraina, "Liga-Pries", 2007, 350 s.
 • W. Lech, W. Wójcik, A. Kotyra, P. Popiel, M. Duk, Analysis of two dimensional signals via curvelet transform, W: Lightguides and Their Applications III / eds. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2007, Proceedings of SPIE Vol. 6608
 • Wojciech Surtel, Waldemar Wójcik, Architektury systemów i protokoły sygnalizacyjne w technologii VoIP, W: Systemy mobilne - od teorii do praktyki, Marek Miłosz [Red.], Warszawa, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2007, s. 13-30
 • W. Wójcik, A. Kurnicki, K. Gromaszek, Artificial Intelligence methods in diagnosis of paper making process, Polish Journal of Environmental Studies, 2007, vol. 16, No 4B, s. 200-203
 • Waldemar Wójcik, Konrad Gromaszek, Control Set Prediction Concept Using Data Mining for Industrial Process, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 120
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Sławomir Cięszczyk, Czujnik rozkładu naprężenia ze światłowodową siatką Bragga : Strain distribution sensor based on the fiber Bragg grating, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, vol. 53, nr. 11, s. 6-9
 • Waldemar Wójcik, Ivan Manak, Uladislau Bialiauski, Dalmierze z diodami laserowymi : Distance transmitters based on laser diodes, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, vol. 53, nr 11, s. 29-33
 • L.I. Mežilovskaâ, P. V. Žukovski, G. Â. Babuŝak, N. V. Staško, V. Vujcik, Defektnaâ podsistema i svojstva čistnyh i ligirovannyh kristallov haÎkogenidov cinka, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 34
 • I. S. Manak, V. S. Belâvskij, V. Vujcik, Lazernye diody y impuÎsno-fazovoj daÎnometrii, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 40
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, Tomasz Zyska, Zbigniew Lach, Low electric power supply via optical fibre, W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2007 / ed. Ryszard S. Romaniuk , SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2007, Proceedings of SPIE Vol. 6937
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Vladimir Firago, Ivan Manak, Measurement of CO Concentration Utilising TDLAS in Near-IR Range, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 137
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Modelowanie struktur światłowodowych siatek Bragga wykorzystywanych w układach czujnikowych : Modeling of the fiber Bragg grating structures used in sensing systems, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, vol. 53, nr 11, s. 10-14
 • Waldemar Wójcik, Zbigniew Lach, Andrzej Smolarz, Tomasz Zyska, Optically Powered Receiver for Analog TV over Fiber, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 152
 • Zbigniew Lach, Andrzej Smolarz, Waldemar Wójcik, Andrzej Tymecki, Optically Powered System for Automatic Protection of a Fibre Segment, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 147
 • W. Wójcik, S. Cięszczyk, T. Golec, P. Komada, A. Kotyra, P. Kisała, Pomiary widma promienniowania procesów spalania do celów diagnostycznych w zakresie średniej podczerwieni, W: Diagnostyka procesów i systemów, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal [Red.], Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007, s. 271-276
 • Waldemar Wójcik, Zbigniew Lach, Andrzej Smolarz, Tomasz Zyska, Power Supply Via Optical Fiber in Home Telematic Networks, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 153
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, Stabilizacja emisji NOx z pojedynczego palnika pyłowego z wykorzystaniem NPC i neuronowej metody estymacji parametrów spalania : Individual burner NOx emission stabilization with the use of NPC and neural method for estimation of combustion parameters, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, vol. 53, nr 11, s. 20-23
 • Waldemar Wójcik, KOnrad Gromaszek, Andrzej Kotyra, Steady State Optimization Algorithm For Industrial Process Control, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 104
 • Waldemar Wójcik, Światłowodowy układ do monitorowania procesu spalania : Fiber-optic system for combustion process monitoring, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, vol. 53, nr. 11, s. 24-28
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Sławomir Cięszczyk, The Conception of the Temperature Distribution Measurement with the Use of the Fiber Bragg Gratings, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 136
 • Waldemar Wójcik, Mariusz Kalita, Andrzej Smolarz, The Influence of Evolutionary Niche Occurrence on Genetic Controller Operation in the Power Boiler, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 132
 • Waldemar Wójcik, Mariusz Kalita, Andrzej Smolarz, The Influence of Selection Type Choice on Genetic Controller Operation in the Power Boiler, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 133
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Tomasz Golec, Konrad Gromaszek, Vision Based Monitoring of Coal Flames, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 138
 • Waldemar Wójcik, Zbigniew Lach, Piotr Kisała, Wstępna ocena metod wyznaczania rozkładu naprężeń zmierzonego przy użyciu światłowodowej siatki Bragga : Initial evaluation of the strain profiles determination methods by using of the fiber Bragg grating, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, vol. 53, nr. 11, s. 15-19
 • Viktor Lozbin, Waldemar Wójcik, Gennadij Zhelazko, Zmodyfikowana akustyczna metoda wyznaczania temperatury w kotłach przemysłowych : Modified acoustic method for determination of temperature in industrial boilers, Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, vol. 53, nr 11, s. 34-37
 • 2008 (12)
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Vladimir Firago, Ivan Manak, Pomiar stężenia CO z wykorzystaniem metod TDLAS w bliskiej podczerwieni, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, nr 3, s. 238-240
 • Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra, Waldemar Wójcik, Algorytm optymalizacji stanu ustalonego systemu sterowania, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, nr 3, s. 171-173
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Ivan Manak, Vladimir Firago, Determination of CO concentration using the modified laser correlation method (Proceedings Paper), W: Fourteenth International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics/Atmospheric Physics, Gennadii G. Matvienko; Victor A. Banakh [Eds.], 2008, DOI: 10.1117/12.783344
 • Andrzej Kotyra, Waldemar Wójcik, Diagnostyka procesu spalania pyłu węglowego wykorzystująca analizę obrazu, Automatyka, 2008, z. 2, t. 12, s. 521-528
 • Andrzej Smolarz, Zbigniew Lach, Waldemar Wójcik, Andrzej Tymecki, Doświadczalna weryfikacja koncepcji optycznego zasilania elektro-optycznego przełącznika bistabilnego, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, nr 3, s. 256-258
 • Kisała Piotr, Wójcik Waldemar, Metody i algorytmy optymalizacyjne w zastosowaniu do problemu odwrotnego, W: Sztuczna inteligencja i metody optymalizacji - od teorii do praktyki, Wójcik Waldemar [Red.], Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2008, s. 89 - 148
 • Andrzej Smolarz, Zbigniew Lach, Waldemar Wójcik, Tomasz Zyska, Optyczne zasilanie sieci domowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, nr 3, s. 277-279
 • Andrzej Smolarz, Zbigniew Lach, Waldemar Wójcik, Andrzej Tymecki, Optycznie zasilane systemy automatycznej protekcji segmentu światłowodu, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, nr 3, s. 259-262
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Pomiary widm procesów spalania z wykorzystaniem spektrometru FTIR, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania , 2008, vol. 49, nr 6, s. 230-231
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Sławomir Cięszczyk, The conception of the temperature distribution measurement with the use of the Fibe, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, nr 3, s. 234-237
 • W. Wójcik, S. Cięszczyk, P. Kisała, P. Komada, Widmo promieniowania procesów spalania w zakresie podczerwieni jako sygnał diagnostyczny, W: Światłowody i ich zastosowanie, [Elżbieta Auguściuk et al.]., Kraków, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008, s. 173-178, Polski Biuletyn Ceramiczny / Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika, 108
 • Andrzej Kotyra, Waldemar Wójcik, Wykorzystanie deskryptorów Fouriera w diagnostyce procesu spalania, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2008, vol. 54, nr 10, s. 730-732
 • 2009 (19)
 • Paweł Komada, Waldemar Wójcik, Sławomir Cieszczyk, Absorpcyjne metody pomiaru składu gazów w procesie spalania : Absorption methods of gas consideration measurement in combustion process, W: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T 3. Monografia, Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski [Red.], Lublin, 2009, s. 119-123, Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska , nr 60
 • W. Wójcik, S. Cięszczyk, P. Kisała, P. Komada, Analiza widm emisyjnych procesów spalania jako zagadnienie odwrotne w pomiarach pośrednich, PAK: Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2009, nr 2, s. 121-125
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Tomasz Ławicki, Beata Pilek, Application of curvelet transform in accessing of pulverized coal combustion, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 133
 • Andrzej Kotyra, Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Tomasz Ławicki, Assessment of pulverized coal combustion using Fourier descriptors, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 130
 • Waldemar Wójcik, Mariusz Kalita, Golec Tomasz, Andrzej Smolarz, Coevolutionary algorithms applying In modeling of set parameters of power burner, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 132
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Tomasz Golec, Sławomir Cięszczyk, Composition determination of selected gases in a gas mixture using the modified correlation method, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 134
 • I. S. Manak, W. Wojcik, V. V. Zukowski, M. S. Leanenia, Development of slab solid-state lasers, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 139
 • Andrzej Smolarz, Waldemar Wójcik, Javier Ballester, Ricardo Hernandez, Anna Sanz, Tomasz Golec, Fuzzy controller for a lean premixed burner, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 151
 • V. L. Kozlov, M. M. Kugeiko, W. Wojcik, Method of the analysis of concentration of gases, which absorption spectrums are overlapped, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 46
 • I. S. Manak, A. Medvid, E. S. Panfilionak, W. Wójcik, Modeling and optimization of regimes of low-dimensional structures formation on semiconductors surface by scanning laser radiation, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 80
 • Waldemar Wójcik, Sławomir Cięszczyk, OP-FTIR spectrometer virtual calibration for biomass combustid processes diagnostics, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 135
 • Waldemar Wójcik, Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra, Tomasz Golec, Pulverized coal combustion modelling for Model Predictive Control, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 136
 • V. L. Kozlov, M. M. Kugeiko, W. Wojcik, Pyrometric gas analyzer of combustion products, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 44
 • V. A. Firago, A. G. Sencov, W. Wojcik, Pyrometry of hot metals with nonuniform and changing emissivity, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 64
 • V. A. Firago, A.V. Gorelik, A. L. Ulasevich, W. Wojcik, V. S. Starovoitov, Small-sized laser-based sensors of gas leaks, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 43
 • V. L. Kozlov, W. Wojcik, System of the express diagnostics of metal rope breaks, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 45
 • W. Wójcik, P. Kisała, The application of inverse analysis in strain distribution recovery using the fibre bragg grating sensors, Metrology and Measurement Systems, 2009, vol. 16, nr 4, s. 649-660
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Sławomir Cięszczyk, Leszek Kobyliński, The optoelectronic method of the strain distribution measurement, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 126
 • I. S. Manak, W. Wojcik, V. V. Zukowski, M. S. Leanenia, Ways to solve the problem of lasers miniaturization , W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 138
 • 2010 (22)
 • Andrzej Kotyra, Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Tomasz Ławnicki, Assessment of pulverized coal combustion using Fourier descriptors, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 241-243
 • Andrzej Smolarz, Waldemar Wójcik, Javier Ballester, Ricardo Hernandez, Anna Sanz, Tomasz Golec, Fuzzy controller for a lean premixed burner, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 287-289
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Metoda wyznaczania funkcji apodyzacji światłowodowych siatek Bragga na podstawie ich charakterystyk widmowych, Przegląd Elekrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 10, s. 127-130
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Metoda wyznaczania funkcji apodyzacji światłowodowych siatek Bragga na podstawie ich charakterystyk widmowych : Method for the recovery of the apodization function of the fiber Bragg gratings on the basis of its spectra, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 10, s. 127-130
 • Ivan S. Manak, Artur Medvid, Elena S. Panfilionak, Waldemar Wójcik, Modeling of the processes of low-dimensional structures formation on semiconductors surface by scanning laser radiation, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 139-141
 • Krzysztof Polakowski, Jan Sikora, Waldemar Wójcik, Monitorowanie przepływu pyłu węglowego w energetycznych przewodach rurowych instalacji energetycznych z wykorzystaniem tomografii komputerowej : Tomography monitoring of the workflow of the coal dusts in the pipes of power generation boilers, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 10, s. 88-91
 • Waldemar Wójcik, Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra, Krzysztof Jagiełło, Opracowanie modeli dla kompleksowego systemu sterowania procesem spalania w kotle energetycznym : Modelling for a pulverised coal combustion complex control system, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 10, s. 136-139
 • Waldemar Wójcik, Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Piotr Popiel, Optyczna metoda oznaczania węgla całkowitego w popiele lotnym przy współspalaniu biomasy z pyłem węglowym, Elektronika, 2010, nr 6, s. 105-107
 • Ivan S. Manak, Waldemar Wójcik, Viktor V. Zukowski, Mazim S. Leanenia, Physical elementaries of laser radiation sources overall dimensions miniaturization, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 259-260
 • Waldemar Wójcik, Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra, Tomasz Golec, Pulverized coal combustion modelling for Model Predictive Control, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 253-255
 • Vladimir Kozlov, Michail Kugeiko, Waldemar Wójcik, Pyrometric gas analyzer of combustion products, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 66-68
 • Vladimir A. Firago, Andrey G. Senkov, Waldemar Wójcik, Pyrometry of hot metals with changing and nonuniform emissivity, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, s. 104-108
 • Ivan S. Manak, Waldemar Wójcik, Viktor V. Zukowski, Maxim S. Leanenia, Razrabotka tverdotelnyh slav-lazerov : Rectangular-slab lasers, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 261-263
 • Waldemar Wójcik, Mariusz Kalita, Andrzej Smolarz, Regulacja procesu spalania w pojedynczym palniku ze stabilizacją emisji NOx : Regulation of burning process in a single burner with NOx emission stabilisation, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 10, s. 40-42
 • Vladimir Kozlov, Voldemar Vujcik, Sistema èksperess diagnostiki razryvov metalliceskogo trosa, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 69-71
 • Waldemar Wójcik, Sławomir Cięszczyk, Wirtualna kalibracja spektrometru do diagnostyki procesów spalania biomasy : OP-FTIR spectrometer virtual calibration for biomass combustion processes diagnostics, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 250-252
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Sławomir Cięszczyk, Wykorzystanie informacji o drugiej pochodnej widma w iteracyjnych algorytmach rekonstrukcji widm w spektroskopii : Using second derivative of measured spectrum with iterative algorithm of spectrum reconstruction in spectroscopy, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 10, s. 143-146
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Piotr Popiel, Wykorzystanie spektrofototometru światłowodowego do pomiaru widm emisyjnych płomienia : Measurement of flame emission spectra using a fiber-optic spectrophotometer, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 264-266
 • Waldemar Wójcik, Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Wyznaczanie informacji z pomiarów spektralnych jako zagadnienie odwrotne : Information retrieval from spectral measurement as an inverse problem, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 10, s. 13-16
 • Waldemar Wójcik, Mariusz Kalita, Tomasz Golec, Andrzej Smolarz, Zastosowanie algorytmów koewolucyjnych do modelowania wybranych parametrów palnika energetycznego : Coevolutionary algorithms applying in modeling of set parameters of power burner, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 244-246
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Tomasz Ławicki, Beata Pilek, Zastosowanie transformaty curvelet do analizy procesu spalania : Application of curvelet transform to analysis of combustion process, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 10, s. 131-135
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Tomasz Ławnicki, Beata Pilek, Zastosowanie transformaty curvelet do opisu procesu spalania pyłu węglowego : Application of curvelet transform in accessing of pulverized coal combustion, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 7, s. 247-249