• Wydruk z abstraktami : bez abstraktow
 • 1999 (1)
 • J. K. Zientkiewicz, P. Komada, Wykorzystanie propagacji solitonowej w cyfrowych sieciach światłowodowych, W: Światłowody i ich zastosowania: VII Konferencja, 14-16 października 1999, Krasnobród, Lublin, IZT Instytut Zastosowań Techniki, 1999, s. 527-536
 • 2000 (9)
 • W. Wójcik, A. Kotyra, A. Smolarz, P. Komada, Application of wavelet transform in defection of burned fuels in energetic boilers , W: PHOTONICS-ODS 2000 ; International Conference on Optoelectronic Information Technologies : Abstracs, 2-5 october, 2000, Vinnicja, UNIVERSUM, 2000, s. 182
 • A. Smolarz, W.Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, C. Wojciechowski, Fibreoptic system for monitoring of fuel-oil burners in power boilers, Proceedings of SPIE, 2000, vol. 4239, s. 127-130
 • Oleksandra Gontra, Voľdemar Vujcik , Cezar Vojcechovs`kij, Andžej Kotira, Pavel Komada, Andžej Smolaž, Bogdan Stadnik, Odnosmugovij bagatokanaľnij svitlovodnij zond dlja vimirjuvannja temperaturi polum`ja, Vimirovaľna Technika ta Metrologija, 2000, 57, s. 51-55
 • A. Smolarz, W. Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, C. Wojciechowski, Optical fibre doubleband pyrometer, W: PHOTONICS-ODS 2000 ; International Conference on Optoelectronic Information Technologies : Abstracs, 2-5 october, 2000, Vinnicja, UNIVERSUM, 2000, s. 181
 • W. Wójcik, A. Kotyra, A. Smolarz, P. Komada, Optical fibre system for combustion quality analysis in power boilers , W: PHOTONICS-ODS 2000 ; International Conference on Optoelectronic Information Technologies : Abstracs, 2-5 october, 2000, Vinnicja, UNIVERSUM, 2000, s. 181
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Optimisation of optical fibre probe for flame monitoring by application of finite elements method, Proceedings of SPIE, 2000, vol. 4239, s. 131-137
 • Andrzej Smolarz, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Cezar Wociechowski, Pirometr światłowodowy, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000 : Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach : Seria : Konferencje nr 2, 13-16 czerwca 2000, Gliwice, Katowice, Polska Akademia Nauk : Oddział w Katowicach, 2000, s. 370-376
 • Voľdemar Vujcik , Zenon Gotra, Andžej Smolaž, Andžej Kotira, Pavel Komada, Pozroblennja svitlovodnich sensoriv dlja kontroľju visokotemperaturnich procesiv, Vimirovaľna Technika ta Metrologija, 2000, 57, s. 87-89
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Paweł Komada, Cezar Wociechowski, Zatosowanie transformaty falkowej do wykrywania niestabilności płomienia, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000 : Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach : Seria : Konferencje nr 2, 13-16 czerwca 2000, Gliwice, Katowice, Polska Akademia Nauk : Oddział w Katowicach, 2000, s. 259-263
 • 2001 (6)
 • W. Wójcik; Z. Hotra; O. Hotra; P. Komada; A. Kotyra; B. Smolarz; B. Stadnyk, Mikro i optoelektroniczne czujniki w pomiarach procesów cieplnych, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2001, 420 s.
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Paweł Komada, Application of wavelet transform in detection of burned fuels in power boiler, Proceedings of SPIE, 2001, vol. 4525, s. 523-528
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Paweł Komada, Cezar Wojciechowski, Application of wavelet transform in detection of flame instabilities, Proceedings of SPIE, 2001, vol. 4516, s. 277-280
 • W. Wójcik, Z. Gotra, W. Surtel, A. Smolarz, A. Kotyra, P. Komada, Diagnostics of combustion processes using optoelectronic systems. Optiko-elektronni informacijno-energeticzni technologii (Optoelectronic Information-Power Technologies), Miżnarodnij Naukowo-Technicznij Żurnal, 2001, No 1, s. 260-269
 • Andrzej Smolarz, Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Cezar Wojciechowski, Optical fiber doubleband pyrometer, Proceedings of SPIE, 2001, vol. 4525, s. 510-516
 • Waldemar Wójcik, Wojciech Surtel, Andrzej Smolarz, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Optical fiber for combustion quality analysis in power boilers, Proceedings of SPIE, 2001, vol. 4525, s. 517-522
 • 2002 (10)
 • W. Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Detection of combustion instabilities using the wavelet transform in industrial conditions, Proceedings of SPIE, 2002, vol. 4887, s. 72-76
 • Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Paweł Komada, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Sławomir Przyłucki, Koncepcja neuronowego regulatora pracy palnika pyłowego, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne : COE 2002 : VII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Tom 2, Rzeszów, Rzeszów, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2002, s. 363-368
 • W. Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Metody analizy sygnałów w światłowodowym systemie monitorowania płomienia, W: Światłowody i ich zastosowanie : VIII Konferencja, Białowieża, Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002, s. 451-464
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Sławomir Przyłucki, Andrzej Smolarz, Tomasz Golec, Metody doboru falek do efektywnej analizy i archiwizacji sygnałów systemu monitorowania płomienia, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne : COE 2002 : VII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Tom 2, Rzeszów, Rzeszów, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2002, s. 287-292
 • Waldemar Wójcik, Zenon Hotra, Tomasz Golec, Paweł Komada, Andrzej Kotyra, Neural network controller for individual pulverised coal burner, Visnik Nacionaľnogo Universitetu "źvivs’ka Politechnika" : vol. 458 : Elementi teoriú ta priladi tverdotiloú elektroniki, 2002, s. 44-51
 • Wójcik W., Golec T., Komada P., Przyłucki S., Smolarz A., Neural network controller for pulverised coal burner, W: Optoelectronics Information Technologies , Vinnicija, UNIVERSUM, 2002, s. 82
 • W. Wójcik, I. Manak, S. Przyłucki, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Optoelektroniczny analizator do pomiaru koncentracji gazów w warstwie przyściennej kotłów energetycznych, W: Światłowody i ich zastosowanie : VIII Konferencja, Białowieżą, Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002, s. 459-462
 • W. Wójcik, I. Manak, A. Kotyra, P. Komada, A. Smolarz, T. Golec, M. Kalita, Selection of wavelengths for optoelectronic CO and O2 concentration analyser, Visnik Nacionaľnogo Universitetu, 2002, s. 71-76
 • W. Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Światłowodowy układ do wykrywania rodzaju spalanego paliwa w przemysłowych kotłach energetycznych, W: Światłowody i ich zastosowanie : VIII Konferencja, Białowieżą, Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002, s. 455-458
 • Waldemar Wójcik, Iwan Manak, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Andrzej Smolarz, Tomasz Golec, Sławomir Cięszczyk, Wykorzystanie spektroskopii absorpcyjnej w optoelektronicznym analizatorze koncentracji tlenu i tlenku węgla, W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne : COE 2002 : VII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Tom 1 , Rzeszów, Rzeszów, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2002, s. 341-346
 • 2003 (11)
 • Waldemar Wójcik, Ivan Manak, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Andrzej Smolarz, Tomasz Golec, Sławomir Cięszczyk, Application of absorption spectroscopy in optoelectronic analyzer of oxygen and carbon monoxide concentration, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5124, s. 252-257
 • Waldemar Wójcik, T. Golec, P. Komada, S. Przyłucki, A. Smolarz, W. Surtel, M. Duk, Concept of application of signals from fiber-optic system for flame monitoring to control separate pulverized coal burner , Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5124, s. 291-298
 • Waldemar Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Fiber optic system detecting the type of burned fuel in power boilers, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5125, s. 267-272
 • Waldemar Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, T. Golec, Fiber optic system detecting the type of burned fuel in power boilers, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5028, s. 131-135
 • Waldemar Wójcik, Ivan Manak, Paweł Komada, Tomasz Golec, Sławomir Cięszczyk, Mariusz Duk, Koncepcja oraz wstępne wyniki badań optoelektronicznego analizatora koncentracji CO w warstwie przyściennej kotłów energetycznych, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 893-898
 • Waldemar Wójcik, A. Kotyra, P. Komada, S. Przyłucki, A. Smolarz, T. Golec, Methods of choosing the proper wavlet for analyzing the signals of the flame monitoring system, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, vol. 5124, s. 226-231
 • Wójcik Waldemar, Manak I., Golec T., Komada P., Cięszczyk S., Optoelectronic CO concentration analyser - wavelength selection, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation NEET’2003 : III International Symposium, May, 13-16 2003, Zakopane, Poland, Lublin, Lublin University of Technology, 2003, s. 227-229
 • Waldemar Wójcik, Sławomir Cięszczyk, Tomasz Golec, Paweł Komada, Mariusz Duk, Pasywne czujniki optyczne do pomiaru stężenia gazów w procesach spalania , W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 854-863
 • Waldemar Wójcik, Tomasz Golec, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Mariusz Kalita, Andrzej Smolarz, Regulator pracy palnika pyłowego, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 886-892
 • Wójcik Waldemar., Golec T., Komada P., Kotyra A., Smolarz A., Stabilisation of NOx emission of pulverised coal burner, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation NEET?2003 : III International Symposium, May, 13-16 2003, Zakopane, Poland, Lublin, Lublin University of Technology, 2003, s. 237-239
 • Waldemar Wójcik, T. Golec, A. Kotyra, S. Cięszczyk, M. Duk, P. Komada, Zastosowanie światłowodowego układu monitorowania płomienia do analizy widma emisyjnego płomienia w warunkach przemysłowych, W: Światłowody i ich zastosowania : IX Konferencja : Referaty i komunikaty : Tom 2 9-11 października 2003 Krasnobród, Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 881-885
 • 2004 (14)
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Analyzer of CO concentration in the near wall layer of power boilers - concept and results of initial research, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 387-391
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Cięszczyk Sławomir, Duk Mariusz, Komada Paweł, Application of flame moitoring system for flame spectrum analysis in industrial conditions, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 377-380
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Komada Paweł, Kalita Mariusz, Concept of application of signals from fiber-optic system for flame monitoring to control separate pulverized coal burner, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments II : Edit. Ryszard S. Romaniuk, Wilga, Poland, 21-25 may 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 427-431
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Komada Paweł, Kalita Mariusz, Controller for pulverized coal burner, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 381-386
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Detekcja tlenku węgla z wykorzystaniem lasera przestrajalnego 1500-1600 nm, W: Czujniki optoelektroniczne COE 2004 : VIII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Wrocław, 27-30 czerwca 2004 , Wrocław, Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 169-172
 • Wójcik Waldemar, Smolarz Andrzej, Kotyra Andrzej, Komada Paweł, Estymacja wybranych parametrów pojedynczego palnika na podstawie sygnałów optycznych, W: Czujniki optoelektroniczne COE 2004 : VIII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Wrocław, 27-30 czerwca 2004 , Wrocław, Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 173-176
 • Wójcik Waldemar, Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł,, Modelowanie promieniowania płomienia przez absorbujące warstwy gazów w kotle energetycznym, W: Czujniki optoelektroniczne COE 2004 : VIII Konferencja Naukowa : Materiały konferencyjne : Wrocław, 27-30 czerwca 2004 , Wrocław, Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 519-522
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Optoelectrinic CO concentration analyser - wavelength selection, Electronics and Electrical Engineering : Elektronika ir Elektrotechnika, 2004, 1(50), s. 5-8
 • Wójcik Waldemar, Smolarz Andrzej, Kotyra Andrzej, Komada Paweł, Kalita Mariusz, Optoelectrinic method estimation of chosen combustion parameters of an individual pulverised coal burner, Visnik Nacěonal´nogo Uněversitetu, 2004, 510, s. 73-77
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Komada Paweł, Kalita Mariusz, Optoelectronic controller for pulverized coal burner, W: Modern problems of radio engineering, telecomunications and computer science TCSET’2004, Lviv-Slavsko, Ukraine : Proceedings of the International Conference, Lviv, Lviv Polytechnic National University, 2004, s. 507-509
 • Wójcik Waldemar, Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł, Duk Mariusz, Passive optical gas concentration sensor in industrial boilers, W: Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering : Lightguides and their Applications II : Edit. Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, Krasnobród, Poland, 9-11 october 2003 , Berllingham, SPIE, 2004, s. 367-372
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Pogre?nosti nepreryvnogo kontrolâ koncentracii CO v dymovyh gazah kotlov, W: Kvantovâ elektronika : Materialy V Me?dunarodnoj naučno-tehničeskoj konferenii : Minsk , 27-30 noâbrâ 2004 goda, Minsk, BGU, 2004, s. 161-165
 • Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Kotyra Andrzej, Spectrometric measurements of carbon monoxide, W: Ion implantation and other applications of ions and electrons ION 2004 : V-th International Conference : Kazimierz Dolny, Poland : june 14-17, 2004 , Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2004, s. 109-112
 • Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Duk Marisz, Kalita Mariusz, Komada Paweł, Światłowodowy system monitorowania i diagnostyki płomienia , W: Optoelektronika 2004 : III Konferencja : Poznań, 14-15 czerwca 2004 : Komunikaty , Warszawa, BEL Studio, 2004, s. 115-117
 • 2005 (10)
 • W. Wójcik, P. Komada , V. A. Firago, S. Cięszczyk, Application of correlation absorption spectroscopy in measurement of carbon monoxide concentration, W: Fězika i Tehnologiâ Tonkih Plivok : Physics and Technology of Thin Films : Materiali X Mižnarodnoi Konferencii MKFTTP-X : Materials of the X International Conference, 16-21 travnâ 2005., Ivano-Frankivs’k, Ukraina : T. 1, Ivano-Frankivs’k, Gostinec’, 2005, s. 159-163
 • W. Wójcik, P. Komada, V. Firago, A. Kotyra, M. Duk, Defection of carbon monoxide using 1570nm ECTL, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET`2005 : IV International Conference : Zakopane, Poland, june, 21-24, 2005, Lublin, PWZN 'PRINT-6' Sp. z . oo., 2005, s. 209-211
 • Waldemar Wócik, Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Diagnostyka procesu spalania pasywnymi metodami optycznymi, Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, 9 spec., s. 314-116
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Sławomir Cięszczyk, Vladimir A. Firago, ECTL application for carbon monoxide measurements, W: Laser and Applications : 31 August 2 September 2005, Warsaw, Poland / edit. Krzysztof M. Abramski, Antonio Lapucci, Edward F. Plinski, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 595837/1-4, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5958
 • W. Wójcik, T. Golec, A. Smolarz, A. Kotyra, P. Komada, M. Kalita, Estimation of chosen combustion parameters of an individual pulverised coal burner based on optical signals, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET`2005 : IV International Conference : Zakopane, Poland, june, 21-24, 2005, Lublin, PWZN 'PRINT-6' Sp. z . oo., 2005, s. 254-257
 • W. Wójcik, T. Golec, A. Kotyra, A. Smolarz, P. Komada, M. Kalita, Estimation of chosen combustion parameters of an individual pulverized coal burner based on optical signals, W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments III : 26-30 May 2004, Wilga / edit. Ryszard S. Romaniuk, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 343-347, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5775
 • Vladimir Firago, Waldemar Wójcik, Paweł Komada , Ivan Manak, Laser control of O2 and CO concentration in the boilers gas, W: Optical Security Systems: 31 August-2 September 2005, Warsaw / edit. Zbigniew Jaroszewicz, Sergei Y. Popov, Frank Wyrowski, Jacek L. Sochack, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 59540U/1-12, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5954
 • V. Firago, V. Vujcik, P. Komada, K. Manak, Metody lazernoj spektroskopii v sredstvah kontrolâ nepreryvnogo soderžaniâ Ox i CO v dymovyh gazah kotlov, W: NEET’2005 : new electrical and electronic technologies and their industrial implementation : IV International Conference : Zakopane, Poland, june, 21-24, 2005, Lublin, PWZN 'PRINT-6' Sp. z . oo., 2005, s. 37-41
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Sławomir Cięszczyk Vladimir A. Firago, Tomasz Golec, Spectral measurements of carbon monoxide, W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments III : 26-30 May 2004, Wilga / edit. Ryszard S. Romaniuk, Bellingham, SPIE-the International Society for Optical Engineering, 2005, s. 462-465, Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, vol.5775
 • Waldemar Wócik, Paweł Komada, Slawomir Cięszczyk, Vladimir A. Firago, Tomasz Golec, Zastosowania optycznego pomiaru stężenia tlenku węgla do szacowania szybkości korozji niskotlenowej, Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, 9 spec., s. 311-113
 • 2007 (2)
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Vladimir Firago, Ivan Manak, Measurement of CO Concentration Utilising TDLAS in Near-IR Range, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2007 : 5th international conference, Zakopane, Poland, June 12-15, 2007 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Department of Electrical Devices and HV Technology Lublin University of Technology, 2007, s. 137
 • W. Wójcik, S. Cięszczyk, T. Golec, P. Komada, A. Kotyra, P. Kisała, Pomiary widma promienniowania procesów spalania do celów diagnostycznych w zakresie średniej podczerwieni, W: Diagnostyka procesów i systemów, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal [Red.], Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007, s. 271-276
 • 2008 (4)
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Vladimir Firago, Ivan Manak, Pomiar stężenia CO z wykorzystaniem metod TDLAS w bliskiej podczerwieni, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, nr 3, s. 238-240
 • Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Paweł Komada, Ivan Manak, Vladimir Firago, Determination of CO concentration using the modified laser correlation method (Proceedings Paper), W: Fourteenth International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics/Atmospheric Physics, Gennadii G. Matvienko; Victor A. Banakh [Eds.], 2008, DOI: 10.1117/12.783344
 • Waldemar Wójcik, Piotr Kisała, Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Pomiary widm procesów spalania z wykorzystaniem spektrometru FTIR, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania , 2008, vol. 49, nr 6, s. 230-231
 • W. Wójcik, S. Cięszczyk, P. Kisała, P. Komada, Widmo promieniowania procesów spalania w zakresie podczerwieni jako sygnał diagnostyczny, W: Światłowody i ich zastosowanie, [Elżbieta Auguściuk et al.]., Kraków, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008, s. 173-178, Polski Biuletyn Ceramiczny / Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika, 108
 • 2009 (3)
 • Paweł Komada, Waldemar Wójcik, Sławomir Cieszczyk, Absorpcyjne metody pomiaru składu gazów w procesie spalania : Absorption methods of gas consideration measurement in combustion process, W: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T 3. Monografia, Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski [Red.], Lublin, 2009, s. 119-123, Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska , nr 60
 • W. Wójcik, S. Cięszczyk, P. Kisała, P. Komada, Analiza widm emisyjnych procesów spalania jako zagadnienie odwrotne w pomiarach pośrednich, PAK: Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2009, nr 2, s. 121-125
 • Waldemar Wójcik, Paweł Komada, Tomasz Golec, Sławomir Cięszczyk, Composition determination of selected gases in a gas mixture using the modified correlation method, W: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation : NEET 2009 : 6th International Conference, Zakopane, Poland, June 23-26, 2009 / Tomasz Kołtunowicz [Ed.], Lublin, Lublin University of Technolgy, 2009, s. 134
 • 2010 (3)
 • Waldemar Wójcik, Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Piotr Popiel, Optyczna metoda oznaczania węgla całkowitego w popiele lotnym przy współspalaniu biomasy z pyłem węglowym, Elektronika, 2010, nr 6, s. 105-107
 • Zenon Hotra, Zenoviy Mykytyuk, Andrij Fechan, Orest Sushynskyy. Olha Yasynovska, Paweł Komada, The field stabilization of optic-active medium of harmful substances sensors :Stablizacja optycznego medium aktywnego w czujniku substancji niebezpiecznych, Elektronika, 2010, nr 6, s. 162-163
 • Waldemar Wójcik, Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Wyznaczanie informacji z pomiarów spektralnych jako zagadnienie odwrotne : Information retrieval from spectral measurement as an inverse problem, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 10, s. 13-16