• Wydruk z abstraktami : bez abstraktow
 • 1999 (1)
 • Czapla J. , Wolszczak P., Main tasks of departament of automation in engineering education, W: Recent Developments in Mechanical Engineering Education : Seminar, 15 November 1999, Lublin, 1999
 • 2000 (3)
 • Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak, Digital estimation of raw materials crumbling of concrete with visual method, W: COMTEP 2000 : Počitače v teóri a praxi : Inteligentne systémy : 4. celoštátna konferencja s medzinárodnou účasťou : Zbornik referátov, 21.-22. 11.2000, Prešov, Košice, Strojnicka fakulta TU V Košicach, 2000, s. 199-202
 • Elżbieta Mazur-Stążka, Paweł Nowakowski, Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak, Komputerowe wspomaganie procesu diagnozowania choroby wieńcowej, Forum Kardiologów, 2000, vol. 5, 1, s. 19-23
 • Elżbieta Mazur-Stążka, Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak, Using computers techniques for medical diagnosis, W: COMTEP 2000 : Počitače v teóri a praxi : Inteligentne systémy : 4. celoštátna konferencja s medzinárodnou účasťou : Zbornik referátov, 21.-22. 11.2000, Prešov, Košice, Strojnicka fakulta TU V Košicach, 2000, s. 131-134
 • 2003 (5)
 • Stanisław Płaska, Elżbieta Stążka, Piotr Wolszczak, Generowanie przestrzeni cech diagnostycznych sygnału EKG, W: Metrologia w technikach wytwarzania : Metrology in production engineering : X Krajowa, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 25-27 września 2003 Kraków, Kraków, Politechnika Krakowska, 2003, s. 515-524
 • Tomasz Giżewski, Andrzej Wac-Włodarczyk, Dariusz Czerwiński, Piotr Wolszczak, Identification of magnetic material with artificial neural network, W: Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection : 4th International Conference ELMECO-4, Nałęczów, Poland, September 2003 : conference proceedings 21-27. IX. 2003 Nałęczów, Lublin, University of Technology, 2003, s. 309-316
 • Stanisław Płaska, Przemysław Kozak, Piotr Wolszczak, Mariusz Kapuśniak, Komputerowa integracja wytwarzania z zastosowaniem oprogramowania I-DEAS, Teka Komisji Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa, 2003, vol. 1, s. 179-183
 • Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr, Bieniaś Jarosław, Metody oceny dystrybucji włókien w tworzywach wzmocnionych włóknami, W: Metrologia w technikach wytwarzania : Metrology in production engineering : X Krajowa, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 25-27 września 2003 Kraków, Kraków, Politechnika Krakowska, 2003, s. 525-530
 • Mariusz Waśkowicz, Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak, Wspomaganie bezpieczeństwa produktów elementem bazy wiedzy przedsiębiorstwa , Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej : Automatyzacja produkcji : Nauka - Wiedza - Innowacje : T. : 2 : Referaty plakatowe, 2003, 84, s. 237-242, Konferencje, 41
 • 2004 (4)
 • T. Giżewski, A. Wac-Włodarczyk, D. Czerwiński, P. Wolszczak, Grouping process of magnetic materials in similarity classes on the base of dynamic magnetic permeability measurements, W: , 4-7 lipca 2004, Cardiff, Cardiff, Wolfson Cardiff University, 2004
 • Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Czerwiński Dariusz, Wolszczak Piotr, Identification of magnetic material with Kohenen artificial neural network, W: Soft magnetic materials : 16th Conference, september 9-12, 2003 - Düsseldorf, Germany : Vol. 1, Düsseldorf, Velag Stahleisen GmbH, 2004, s. 281-286
 • Czapla Jacek, Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr, Komputerowe wspomaganie profilaktycznych badań chorób nowotworowych, Zdrowie Publiczne, 2004, vol. 114, nr 1, s. 119-122
 • Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr, Bieniaś Jarosław, Pomiar i ocena rozmieszczenia równolegle ułożonych włókien wzmacniających tworzywa, W: Materiały polimerowe i ich przetwórstwo , Józef Koszkul, Elżbieta Bociąga, Częstochowa, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004, s. 65-74
 • 2005 (4)
 • Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak, Metoda oceny rozmieszczenia włókien zbrojenia w kompozytach rowingowych, Przegląd Mechaniczny, 2005, vol. 64, 9S, s. 38-43
 • Stanisław Płaska, Potr Wolszczak, Metoda oceny rozmieszczenia włókien zbrojenia w kompozytach rowingowych : method of estimation of fibres distribution in roving composites, W: Metrologia w technikach wytwarzania : metrology in production engineering materiały : XI Krajowa , II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Lublin, 15-17 września 2005 : materiały konferencyjne, Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005, s. 48
 • Stanisław Płaska, Jacek Czapla, Piotr Wolszczak, Zintegrowana komputerowo baza danych zakładowego laboratorium, Przegląd Mechaniczny : Metrologia w technikach wytwarzania : XI Krajowa, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Lublin, 15-17 września 2005, 2005, vol. 64, 9S, s. 81-82
 • Jacek Czapla, Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak, Zintegrowana komputerowo baza danych zakładowego laboratorium : The computer integrated database for company laboratory, W: Metrologia w technikach wytwarzania : metrology in production engineering materiały : XI Krajowa , II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Lublin, 15-17 września 2005 : materiały konferencyjne, Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005, s. 67
 • 2006 (1)
 • Piotr Wolszczak, Automatyzacja komputerowej analizy obrazów mikrostruktur, Przegląd Mechaniczny, 2006, vol. 65, nr 12 Suplement, s. 150-153
 • 2007 (1)
 • Stanisław Płaska, Piotr Wolszczak, Zastosowanie miar typologicznych w ocenie jakości kompozytów włóknistych, Przegląd Mechaniczny, 2007, vol. 66, nr 9 Suplement, s. 44-46
 • 2009 (3)
 • Piotr Wolszczak, Radosław Cechowicz, Metodyka kształcenia operatorów CNC, W: Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania, Radom, Politechnika Radomska, 2009, s. 259 – 264
 • Radosław Cechowicz, Piotr Wolszczak, Stanisław Płaska, Potrzeby kształcenia operatorów CNC, W: Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania PDF, Radom, Politechnika Radomska, 2009, s. 26-31
 • Piotr Wolszczak, Wybór wielkości charakteryzujących mikrobudowę kompozytów włóknistych, W: Metrologia w Technikach Wytwarzania : proceedings of the 13th National & 4th International Conference „Metrology in Production Engineering”, 23-25 września 2009, Żerków , Poznań, Politechnika Poznańska, 2009, s. 587-592
 • 2010 (1)
 • Piotr Wolszczak, Wybór wielkości charakteryzujących mikrobudowę kompozytów włóknistych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej BMiZP, 2010, 11, s. 165-171